PMC Swedrive (SWE)

PMC Swedrive utvecklar och tillverkar snäckväxlar, skruvdomkrafter och specialväxlar för industrin. Förutom standardprodukter tillverkar man en mängd kundanpassade eller helt skräddarsydda lösningar.

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

 • PMC Swedrive

PMC Swedrive är en kvalificerad leverantör av transmissionslösningar baserade på snäckväxlar, skruvdomskrafter och specialväxlar. Som en av Skandinaviens ledande tillverkare har PMC Swedrive ett brett sortiment som riktar sig till en mängd applikationer inom en rad olika branscher. Kännetecknande för produkterna är den höga kvaliteten kombinerad med företagets aktiva utveckling av teknik för att alltid kunna erbjuda kunderna energieffektiva och kostnadsoptimerade växlar. Detta nås genom ett moduluppbyggt grundsortiment som används för att i varje enskilt fall anpassa och skräddarsy produkten för att alltid nå den bästa lösningen.

PMC Swedrives mål är att alltid erbjuda exakt den växel som krävs genom ett långsiktigt arbete tillsammans med kunden där vi dra nytta av vår erfarenhet att konstruera och tillverka växlar och kundens kunskap kring det specifika applikationsbehovet. Genom arbetssättet blir ofta totalkostnaden för lösningen betydligt lägre än om kunden skulle använda rena standardkomponenter. Dessutom erhålls en produkt som är optimerad med avseende på teknisk prestanda, energi användning, inbyggnadsmått, servicevänlighet och miljökrav.

En flexibel och högeffektiv produktionsapparat med bred teknisk kompetens är en garant för att snabbt och effektivt kunna anpassa standardväxlar, domkrafter och ställdon för den specifika applikationen och branschen. Resultatet blir en produkt med stort mervärde till konkurrenskraftigt pris.